BENEFIČNÝ KONCERT - VIDEO

Benefičný koncert sa konal za účelom pomoci malej Sofinke v kine Mier. Všetkým patrí veľké uznanie a poďakovanie. Cieľom združenia je podpora a pomoc Sofinke pre zlepšenie kvality jej života i osôb so zdravotným postihnutím a poskytovanie sociálnej pomoci. Podpora a pomoc zahŕňa zabezpečovanie rehabilitácií, liečebných pobytov, pomôcok, liekov, cestovných a ostatných výdavkov spojených so starostlivosťou o Sofiu a osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom občianskeho združenia je aj podpora špeciálnych materských a základných škôl pri zabezpečovaní technického vybavenia a využívanie školských priestorov a majetku školy na účely združenia. #VIDEO #koncert #považská

BENEFIČNÝ KONCERT. "Do izby príď mi mamička."

Benefičný koncert sa konal za účelom pomoci malej Sofinke v kine Mier. Všetkým patrí veľké uznanie a poďakovanie. Cieľom združenia je podpora a pomoc Sofinke pre zlepšenie kvality jej života i osôb so zdravotným postihnutím a poskytovanie sociálnej pomoci. Podpora a pomoc zahŕňa zabezpečovanie rehabilitácií, liečebných pobytov, pomôcok, liekov, cestovných a ostatných výdavkov spojených so starostlivosťou o Sofiu a osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom občianskeho združenia je aj podpora špeciálnych materských a základných škôl pri zabezpečovaní technického vybavenia a využívanie školských priestorov a majetku školy na účely združenia. Album #koncert #považská

Sledujte nás
  • Facebook Basic Square

MICHAL TVRDÝ - MTV STUDIO

  • Facebook Basic Square

MICHAL TVRDÝ

  • Facebook Basic Square

SÚĽOVSKÉ SKALY

Archív