Nová imidžová štvorkolka v predaji


Nová imidžová štvrkolka je v predaji. Fotili sme testovacie skúšky.

#motorky