Porotcovali sme MY POPSTAR 2014


Člen poroty a partner súťaže MTV studio – Michal Tvrdý.

Zameranie: Moderná populárna pieseň, súťaž jednotlivcov Systém súťaže: Na základe prihlášok žiakov a študentov zo základných a stredných škôl Trenčianskeho kraja pozývame súťažiacich do okresných kôl. Porota vyberá postupujúcich do semifinále. Okresné kolá organizujú príslušné centrá voľného času, do ktorých žiaci zasielajú prihlášky. Podmienky, termíny a prihlášku s kompletnými informáciami nájdete v priložených dokumentoch.

9. ročník - MY POPSTAR - TRENČÍN 25.11. 2014

výsledková listina

I.kat.: 1. Masaryková Emam, Dubnica nad Váhom 2. Bagin Jakub, Prievidza 3. Ondrejková Margaréta, Nové Mesto nad Váhom

II.kat.: 1. Bartová Anna, Prievidza 2. Findrová Nataša, Považská Bystrica 3. Štefancová Natália, Myjava

LAUERÁT SÚŤAŽE : Barbora Lenčéšová, Považská Bystrica (na obrázku)

---------------------------------------------------------------------------------------

cm.gif

#hudba #mypopstar