Hudobný večer SZUŠ STELLA


Veľké poďakovanie za pekný umelecký zážitok, výber skladieb a ich nácvik, za zorganizovanie Hudobného večera SZUŠ STELLA patrí pedagógom - Martine Benkovej, Petrovi Šípekovi, Vladkovi Košútovi, Vladkovi Martikáňovi, Mariánovi Kováčovi, všetkým speváckym talentom - absolventom školy: K. Žierikovej, N. Findrovej, A. Špánikovej, J. Gažúrovi, N. Gardianovej, zvukárovi M.Chudému. Poďakovanie patrí tiež výbornému publiku.

------------------------------

pre viac fotiek klikni na obrázok >>

#hudba #szušstella