Talentmánia MY POP STAR 2016, finále


11. ročník finále MY Pop Star Talentmania 2016 sa konalo v Považskej Bystrici v kine Mier dňa 30. 11. 2016.

Súťažili žiaci základných a stredných škôl z trenčianskeho kraja. Tanečníci aj speváci boli rozdelení do dvoch vekových kategórii, a to: 11 až 14 rokov (mladší) a 15 až 18 rokov (starší)

Záštita: predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Organizátori: Krajské centrum voľného času v Trenčíne, riaditeľka Renáta Bieliková, Súkromná ZUŠ STELLA, riaditeľ Stanislav Kardoš, PX Centrum Považská Bystrica, riaditeľka Anna Kardošová, Agentúra MTV studio - Michal Tvrdý, MY sieť regionálnych novín, šéfredaktorka Viera Žaludková

Pozvanie prijali hostia: Karol Janas – primátor mesta Považská Bystrica Jozef Bielik – vedúci odboru školstva, kultúry a soc. vecí MsÚ poslanci Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici riaditelia a učitelia základných škôl v TSK rodičia, spolužiaci a ostatní súťažiaci v hľadisku

Súťažilo sa o troch najúspešnejších v každej kategórii. V kategóriách tanečník aj spevák sa súťažilo spoločne v oboch vekových kategóriách aj o laureáta súťaže.

Výkony hodnotila odborná porota v zložení: Soňa Bandúrová Kardošová, diplomovaný špecialista umenia Juraj Čurný, hovorca Slovenského futbalového zväzu, odborník na hudbu je známy najmä z televíznej relácie Chart show Stanislav Kardoš, riaditeľ Súkromnej ZUŠ STELLA v Považskej Bystrici Michal Tvrdý – Agentúra MTV studio Tomáš Bezdeda, hudobník, spevák a skladate Eva Žatková, hlasový pedagóg, ZUŠ Púchov

Album tanečníci 11–14 rokov, finále

Album tanečníci 15–18 rokov, finále

Album speváci 11–14 rokov, finále

Album speváci 15–18 rokov, finále

Vyhlásenie výsledkov

#mypopstar #spev #tanec #považská