BEH NÁDEJE


Občianske združenie ZRNIEČKA PRE SNY v spolupráci s Mestom Považská Bystrica zorganizovali na športovú akciu: BEH NÁDEJE 4. ROČNÍK sa konal 10. júna 2017 v Považskej Bystrici. Hlavným centrom diania bol park pri fontáne. Súťaž bola zameraná hlavne na základné školy, rodičov a ostatnú verejnosť v Považskej Bystrici. Podujatie je zaradené do športového projektu pre deti a mládež PLAY FORWARD. Hlavnou myšlienkou je motivácia pre zdravý životný štýl, súťaživosť a podpora vlastnej základnej školy. Súťažilo sa v kategóriách: • Mini bicykle bez pedálov (odrážadlá) • Kategória FUN pre potešenie na 1 000 metrov • Kategória A - beh na 500 metrov • Kategória B - beh na 1 200 metrov • Kategória C - beh na 2 000 metrov • Kategória D - beh na 5 kilometrov

ALBUM 1

ALBUM 2

#behnádeje #považská