BENEFIČNÝ KONCERT. "Do izby príď mi mamička."


Benefičný koncert sa konal za účelom pomoci malej Sofinke v kine Mier. Všetkým patrí veľké uznanie a poďakovanie.

Cieľom združenia je podpora a pomoc Sofinke pre zlepšenie kvality jej života i osôb so zdravotným postihnutím a poskytovanie sociálnej pomoci. Podpora a pomoc zahŕňa zabezpečovanie rehabilitácií, liečebných pobytov, pomôcok, liekov, cestovných a ostatných výdavkov spojených so starostlivosťou o Sofiu a osoby so zdravotným postihnutím. Cieľom občianskeho združenia je aj podpora špeciálnych materských a základných škôl pri zabezpečovaní technického vybavenia a využívanie školských priestorov a majetku školy na účely združenia.

Album

#koncert #považská