Muzikál KUBO- záverečná klaňačka - VIDEO


Vyhotovené mobilom Samsung Galaxy Note 8

HUDBU K NOVÉMU MUZIKÁLU KUBO ZLOŽILA SIMA MARTAUSOVÁ ZA JEDEN TÝŽDEŇ!

Nový muzikál Kubo, je poctou Jozefovi Kronerovi!

Juraj Bača, Ján Jackuliak, Tomáš Palonder, Lucia Vráblicová a Jakub Jablonsky, celkovo 22 účinkujúcich, 10 hercov a 10 tanečníkov si zahrali v novom česko-slovenskom muzikáli Kubo! Muzikál je verný pôvodnému divadelnému spracovaniu a zároveň preberá to najlepšie z legendárneho filmu. Réžiu si zobral na starosť Ivan Blahut a jedinečnosť predstaveniu dodali originálne piesne skvelej Simy Martausovej, hudba Petra Uličného a energická choreografia Martina Urbana.

Kubo je jednou z filmových a divadelných klasík, ktorú by mal poznať každý Slovák. Je plný čarovných momentov, ktoré postupom času zľudoveli a prenášajú sa z generácie na generáciu. Kubo a jeho „Anča, ja mám nožík“ teraz opäť ožil v novom muzikálovom spracovaní. „Muzikál Kubo osloví svojou výpoveďou a najmä tematikou folklóru a dynamickými folklórnymi tancami.

#VIDEO #považská #muzikál