Trénerka Katka: Leto v pohybe


To je cieľ denného športového tábora. Deti rozvíjajú nielen kondičné schopnosti - silu, rýchlosť, vytrvalosť, ohybnosť, ale aj koordinačné schopnosti, obratnosť a zábavnou formou sa snažíme vytvoriť pozitívny vzťah k pohybu a športu. Utvárajú sa nové priateľstvá, na detských tvárach je vidieť úsmev a všade vo vzduchu poletuje radosť. Začíname atletickou rozcvičkou cez deň tancujeme, skáčeme na trampolínkach, učíme sa základy gymnastiky, hráme futbal, florbal, basketbal, vybíjanú a ďalšie zábavné hry. Pohyb je radosť, pohyb je život. Športujeme s radosťou.

Album

#šport