BEH NÁDEJE 6. ročník ateliér MTV studio - reklamný partner podujatia


Behaj, kráčaj s úsmevom. Považská Bystrica, 8. júna 2019 Organizátori: OZ Zrniečka pre sny, FLAYFWD, Mesto Považská Bystrica a PX Centrum Poslaním projektu je podporovať školské aktivity detí a mládeže pri zveľaďovaní okolia a areálov škôl. Pestovať kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu...

Album 1/2

Album 2/2

#behnádeje