Karel Gott, maestro, bolo mi cťou...


Česť Vašej pamiatke. Človek nezomiera pokiaľ žije v srdciach iných ľudí...

Ako je v skladbe nadčasový text: "Až jednou budu u konce své písne... až budu stát opodál... "

Ostávate navždy medzi nami.

KAREL GOTT, Považská Bystrica

Zaznamenal a spracoval: Michal Tvrdý - MTV studio

​​

#VIDEO #Gott