Výstup ku krížu onkopacientov VIDEO


31.8.2020 17:00

Foto: Michal Tvrdý - MTV studio.

2. výročie postavenia „Kríž na počesť onkologickým pacientom“. Tento rok a opäť spojila skupina priateľov, známych, ale aj neznámych aby spoločne zdolali výstup ku krížu obec Kolárovice pri Bytči a dobrovoľnou zbierkou pomohli iným, ktorí ju potrebujú. Počas stretnutia panovala priateľská nálada a všetci pôsobili skôr dojmom starých známych. Klobúk dole pred ľuďmi s handicapom a tými s vekom aj nad 70 rokov, že to zvládli a sú vzorom aj inšpiráciou pre ostatných. Celé podujatie bolo výborne zabezpečené a zorganizované. Opäť zvíťazila myšlienka vzájomnosti, pochopenia a pomoci. Všetkým patrí veľká vďaka a uznanie, že svojou prítomnosťou osobne podporili dobrý skutok. Pavol Hrobárik, ďakujem a bolo mi cťou byť toho súčasťou.


ALBUM