XPLOSION.SK - skvelé huslistky

Zaznamenal a spracoval:

Michal Tvrdý - MTV studio